۱۳۹۱ مهر ۱۶, یکشنبه

زندانی سیاسی

بیایید دست به دست هم و یک صدا بگوییم زندانی سیاسی آزاد باید گردد
آهای جلادان خونخوارو ستمگر جمهوری اسلامی!
شاهرخ زمانی را آزاد کنید به کدامین گناه این همه آزار و اذیت را نسبت به او روا می دارید. در زندان تبریز هر روز در یک سلول و انواع  شکنجه های روانی شکنجه جسمی بر او روا می دارید .دیگر انسانی متعادل بعد از خروج از زندانهای کثیف و سیاه و مخوف ایران یافت نمی شود به امید آزادی شاهرخ زمانی و دیگر فعالان سیاسی
محمد علی زارع یزدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر