۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

ایستاده در برابر طوفان

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دست و دل ز جان شستم از برای آزادی

شیر زنی از جنس مقاومت و ایثار و ایستادگی نه تنها ، فرزندان و همسر و خانواده ی خود بلکه تمام فرزندان ایران زمین، فرزندان او وهمینطور تمام خانواده های ایرانی،خانواده ی او هستند. کم نیستند اشخاصی اینچنین استوار در کشوری که صدای آزادی را در نطفه خفه می کند و آنها می ایستند تا آخرین قطره ی خون خود تا پاداش خود را بگیرند.
مردم ایران: پاداش نسرین ستوده ها باید به دست ایرانی داده شود نه در نبودنش بلکه در حیاتش. دنیا برای او به پا خواسته و من ایرانی باید از همه جلو تر بایستم.اگر نسرین ستوده در پشت میله های زندان بسر می برد ما باید قامت خود را راست کنیم و با تمام قوا فریاد بزنیم که در کنارت ، پا به پای تو  ایستاده ایم و زبان و تفکر زیبای تو خواهیم شد تا اندیشه هایت به دور دست ها برسد .
چه زیباست اگر کتابی مانند، شاهنامه نوشته شود و چنین اسطوره هائی جایگزین رستم ها ، سهراب ها ، تهمینه ها و دیگر اسطوره های  گذشته مان شوند. شاید روزگاری ستوده شناسی در ایران و دنیا برگزار شود همانگونه که دنیا برای او عفو را خواستار شدند و او را در قابی پر از نماد مقاومت کشیده اند ما هم بزرگترین هدایای دنیا را به پایش خواهیم ریخت.
به  امید آزادی هر که در بند است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر