۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

ضحاک زمان


رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ایران رژیم وحشیگری است وسران شیطان صفت و ددمنش آن تمامی جلادان خونخواری هستند که بازور وقدرت بر مردمان کشورم ایران حکومت می کنند رژیمی که در قانون اساسی آن هیچ عدالتی وجود ندارد و حیوانی به نام ولی فقیه در راس آن نشسته است که با تبعیض و تفاوتهای زیادی  بین انسانها اعم از زن و مرد ،مسلمان و غیر مسلمان و در کل، اقشار مختلف جامعه قائل می شود و با این بی عدالتی  حکومت نا عادلانه ای را بر پا کرده است ،همان بهتر که دست به دست هم دهیم وبا اتحاد و همدلی این دیکتاتوری را به خاک ذلت بنشانیم همان بهتر که سفارت ایران در کانادا بسته شده است همان طوری که صورت زشت فاسدان رژیم آخوندی ایران برای دولت کانادا نمایان شد دیر یا زود این سیرت ناپاک برای کشورهای دیگر هم آشکار می شود وپرده  از این رخ چرک آلود بر داشته خواهد شد.
حکومت دیکتاتوری آخوندی بزودی سرنگون خواهد شد و دستان کثیف خامنه ای و دست نشانده هایش که ضحاک زمان خودش است و هیچ چیز او را سیر نمی کند جز خون جوانان وطنم ایران از کشور کوتاه خواهد شد .
روزی را به چشم خواهیم دید که تمام این جلادان خونخوار به پای میز محاکمه کشیده می شوندو بسزای اعمالشان میرسند و آن روز روزی است که هفتاد میلیون ایرانی برای به ذلت نشستن آنها حکم صادر خواهند کرد و این قطار مردمی که بر ضد دیکتاتوری آخوندی ایران در حرکت است روز به روز بر سرعتش افزوده خواهد شد،و همه ی دنیا این سرنگونی را به چشم خود خواهند دید تا عبرتی شوند برای دیگر دیکتاتورهای جهان.
 باصدای بلند فریاد می زنم که ای خامنه ای و احمدی نژادو یاران از حیوان بدتر خود چه روز زیبایی است وچه جشن و سروری بر پا خواهد شد روزی که ایران برای نبودن شما برای نبودن حکومت اسلامی و شما قاتلین خونخوار ساز و دهل در خیابانها می زنند و شربت و شیرینی پخش می کنند
به امید آن روز
شیوا شریفی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر