۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

تحریم های جدید برای ریشه کن کردن حکومت آخوندی

روندی که تحرم ها در پیش گرفته اند به گو نه ای است که ریشه ی حکومت فاشیستی و ظالم جمهوری آخوندی اسلامی را از بیخ و بن خواهد زد،یکی از این تحریم ها قطع رابطه ی شرکت های چاپ اسکناس با ایران است،دنیای سرمایه داری دنیای سکه و اسکناس است و مردم دنیای سرمایه داری برای خرید مایحتاج خود نیاز به همان خورده کاغذ هایی دارند که بتوانند نیاز خود را بر طرف سازند،اما این تحریم ها باعث گسستگی بیشتر مردم از دولت و دولت از دولت خواهد شد ،ضحاکان مار دوش جمهوری آخوندی که جیبشان هیچ وقت پر نمی شود وقتی پولی نباشد چه خواهند کرد؟ مسلما  حق و مال مردم را از آنها خواهند گرفت. این تحریم کاری بر سر پول پرستان آخوند جماعت خواهد آورد که آنها یقه ی همدیگر را خواهند گرفت و هر کس زور بیشتری دارد چند صباحی را بیشتر دوام خواهد آورد  البته با چپاول  مال مردم که  شاید فقط روزی گذران آنها  باشد که همین را هم از آن مردم می گیرند.
اما از  دیدگاه من این تحریم بسیار فکر شده ومثبت میتواند باشد که بنیاد جمهوری آخوندی رادر هم بشکند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر