۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

شمارش معکوس

تیک تاک ساعت هر لحظه نشان دهنده ی آن است که زمان موعود برای به کرسی نشاندن رئیسی دیگر بر جامعه ی ایران نزدیک می شود،اما چه رئیسی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال هر کاری که دلشان خواسته کردند و میکنند و به اسم و آرای مردم تمام می کنند ، در تمام این سی و چهار سال ،هیچ وقت نماینده ای از دل مردم بر نخاسته که مردم خواهان او باشند  ،اگر در ز مانی شخصی به اسم محمد خاتمی بر روی کار آمد آن هم مترسک سر جالیزی بیش نبود،در واقع آن شخص(خاتمی)کسی جزیک سوپاپ اطمینان و دست نشانده ی ولی کثیف فقیه نبوده است ،رهبر آدمخوار جمهوری اسلامی ایران در تلاطم مناظره ها نماینده ای از جیب مبارکش که زیر عبای متعفنش پنهان است در می آورد و بر راس هیئت مجریه می نشاند تا در تمام این دوران او هم خواسته های رهبری یعنی سید علی شیطان راانجام دهد،این اتفاق در سالهای نه چندان دور که تمام ایرانیها و دیگر ملل جهان خبر دارند هم افتاد، با تمام مردم کشورم ایران بازی شد و آرای آنها به یغما گرفته شد و با تقلب ،نور چشمی خودشان را بر مسند ریاست نشاندند، واقعا او نماینده ی مردم آن مملکت بود(احمدی نژاد)؟وقتی  مردم اعتراض کردند کشتندو کشتندو کشتند، کاری که فقط از دست آخوند جماعت بر می آید.
البته دراین زمان به نظر من انتخاب احمدی نژاد بهتر از دیگران بود چه بسا دیگر کاندید ها هم(سگ زرد برادر شغال بودند) رزومه ی کاریشان بهتر از احمدی نژاد نبوداما از بین بد و بدتر احمدی نژاد بدتر بود و ریاست این هشت سال را بدست گرفت، که همانطور که در بالا ذکر کردم از دیدگاه من بهتر شد که احمدی نژاد با فریبکاری پیروز شد،حداقل می دانیم یک آدم قاتل روانی راس کار هست و دیگر گول امثال خاتمی ها را نمی خوریم و سکوتی دیگر بوجود نمی آید ودر آینده ای نزدیک وجود این قاتل را به فال نیک خواهیم گرفت ،آن روز روزی است که پایه های حکومت ننگین و شیطان صفتی که توسط خمینی اشغالگر بنا نهاده شدو توسط سید علی خامنه ای آن مزدور بی رحم ضحاک منش ادامه دارد توسط محمود احمدی نژاد سست و ویرا ن می شود و به خاک ذلت می نشیند به گفته ی خمینی( تنها کسی که می تواند آخوند جماعت را شکست بدهد از خودهم قطاریهایشان است)به واقعیت می پیوندد و مردم برای اولین بار حس واقعی دموکراسی را در پای صندوقهای رای با گوشت و پوستشان لمس خواهند کرد.
در حال حاضر با این اوضاع بی در و پیکر ایران که گرانی بیداد می کند آرامش دردی را دوا نمی کند هر انقلابی به دست روشنفکر شروع می شود و به دست کارگران بزرگ خاتمه میابدو این تغیرات با عوض شدن یک نفر به پایان نمی انجامد این خانه از پای بست ویران است وتغیر کلی می خواهد.
مردم عزیز ایران دیگر رشوه های آن دولت پست و لجن زار آخوندی کار ساز نیست و ایران در یک محاصره بین المللی قرار گرفته است و هرچه تلاش می کند بیشتر در این تعفن زار خودش غوطه می خورد
به امید آن روز که یک صدا سرود آزادی را سر دهیم

محمد علی زارع یزدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر