۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

همدلی

احزاب مختلفی در خارج و داخل ایران در حال فعالیت هستند ،روی سخنم با حزبهای مخالف دیکتاتوری آخوندی ایران است، مانند مجاهدین خلق،کمونیستها ،توده ایها،سلطنت طلبها ،چریکهای فدایی وغیرو...دلایل و عقاید شما دوستان برای ما هم قابل احترام می باشد.
اما سوالی که من از تک تک شما عزیزان می پرسم در حال حاضر که ایران بحرانی ترین شرایط خودش را سپری می کند، مسئله ی ما چیست؟
غیر از این است که با دولت مکارو حیله گرو خونخوار واز نجس بدتر جمهری اسلامی مخالفیم،آیامسئله ی ما ایران و ایرانی نیست؟بی شک همینگونه هست،پس خواهش می کنم در این زمان قلم مخالفت با هم را کنار گذاشته و چکمه های آهنیمان را به پا کنیم ودر صفهای منظم دست دردست هم ستونهای نا مردمی ،نا عدالتی ،بی رحمی، تجاوز ،اعدام وغیره...را درهم بکوبیم وآسمان بلند ایران را صاف وشفاف و جنگلهای سبز شمالش را خوش بو ز عطر نو روئیده ی از مهرو صمیمیت کنیم.

اگر من برخیزم ،تو برخیزی،همه برمیخیزندمحمد علی زارع یزدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر